• Januari 2022 = Solden maand = -10%, -15%, -20%, -25%... korting
  • Ontdek alle solden bij < promoties >
  • Januari 2022 = Solden maand = -10%, -15%, -20%, -25%... korting
  • Ontdek alle solden bij < promoties >
  • Januari 2022 = Solden maand = -10%, -15%, -20%, -25%... korting

U kan steeds voor al uw herstellingen terecht bij Fietsen Geert!

Herstellingen worden op alle fietsen uitgevoerd; alle merken, eender welke afkomst... 

Een herstelling gebeurt steeds na overleg en toestemming van de klant.

Kan u uw fiets niet brengen/ ophalen? Geen probleem, wij kunnen uw fiets ophalen en/of brengen.


Bron: vrt.nu, #weet ik veel